هلدینگ سرمایه گذاری گروه اینترنتی ایران

هلدینگ سرمایه گذاری گروه اینترنتی ایران یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

تجارت الکترونیک یک پدیده جهانی است، که عمدتاً در جهان غرب (کشورهای توسعه یافته) متمرکز میباشد. گروه اینترنتی ایران پتانسیل بسیار زیادی در بازار ایران میبیند که شرایطی ایده آل برای شرکت های آنلاین فراهم میکند.