گروه رسانه های برتر اولین بنیان گذار فعالیت های فرهنگی رسانه ای در ایران است که 
در حال حاضر با بیش از ۲۱ محصول در دو بخش چاپی و دیجیتال در حال فعالیت است.

گروه رسانه های برتر در سال ۱۳۷۹ با پوشش گسترده تبلیغات محلی در تهران متولد شد و در طول مسیر توسعه خود توانست خانواده بزرگ "گروه رسانه های برتر" را پایه گذاری کند. در حال حاضر گروه رسانه های برتر با بیش از ۲۱ ایده و نوآوری فعالیت می کند.