استارتاپی در حوزه FinTech متشکل از افراد جوان و در عین حال با تجربه

پیکاد ارائه دهنده «راهکارهای هوشمند و یکپارچه خدمات مالی از فرانت تا بک آفیس» هدف از راهکارهای یکپارچه، پوشش تمامی زنجیره ارزش از حوزه ارتباط با مشتری (فرانت آفیس) تا محصولات میدل آفیس پوشش دهنده نیازهای مدیریت اجرایی و ریسک و انواع راهکارهای مدیریتی-اجرایی در ارتباط با بک آفیس می باشد.