مرکز رشد واحدهای فناور شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

مرکز رشد واحدهای فناور شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان یک مرکز رشد در شهر اصفهان می باشد

مدیریت مراکز رشد فناوری مرکز رشد جامع فناوری، زیر مجموعه معاونت توسعه فناوری شهرک می‌باشد و وظیفه نظارت و هدایت واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد را جهت بهره‌مندی از بستر حمایتی ایجاد شده برعهده دارد. شاخص فعالیت‌های مدیران و کارشناسان این مرکز ارائه خدمات حمایتی و هدایتی نظیر برگزاری جلسات ارزیابی دوره‌ای، بررسی منحنی رشد، آشکار نمودن نقاط قوت و ضعف، تلاش برای رفع مشکلات علمی- سازمانی واحدهای فناور، کمک به تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی واحدهای فناور، برگزاری جلسات انتقال تجربه با دعوت از مدیران موفق صنعت، ایجاد ارتباط میان واحدهای فناوری و سازمان‌های دولتی و غیردولتی مرتبط و ... می‌باشد.