مرکز رشد واحدهای فناوری فولاد

مرکز رشد واحدهای فناوری فولاد یک مرکز رشد در شهر اصفهان می باشد

اتوماسيون و رباتيك در صنعت فولاد- مديريت و اقتصاد فولاد- فناوري هاي نوين صنعت فولاد- مواد و متالورژي- شيمي و فرآيندها