مرکز رشد تخصصی هنر، به عنوان اولین مرکز رشد تخصصی کشور در زمينه هنر، در خرداد ماه سال ۱۳۹۴ توسط دانشگاه هنر اصفهان و شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان و با حمايت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، راه اندازي شده است. اين مركز با هدف حمايت از ايجاد و گسترش كسب و كارهاي دانش بنيان و هنر بنيان توسط دانش آموختگان، كارآفرينان، هنرمندان و صاحبان ايده در زمينه هنر، صنايع دستي، معماري، شهرسازي و رشته هاي وابسته، اقدام به پذيرش و استقرار گروه هاي كاري و شركت هاي فعال در زمينه هاي مختلف هنر نموده و موفق شده است بستري مناسب براي ورود هنر به اقتصاد دانش بنيان در شهر اصفهان فراهم نمايد. تاكنون بيش از ۳۰ شركت و هسته فعال در زمينه هاي مختلف اعم از صنايع دستي، گردشگري، طراحي صنعتي، محصولات فرهنگي، جلوه هاي ويژه سينمايي و انيميشن، معماري، شهرسازي و ... در اين مركز پذيرش و مستقر شده اند و اميد است راه‌اندازي اين مركز، گامي در جهت ايجاد پارك علم و فناوري ويژه فرهنگ و هنر و تجاري سازي صنايع خلاق و فرهنگي در اصفهان باشد.