مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه الزهرا

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه الزهرا یک مرکز رشد در شهر تهران می باشد

دانشگاه الزهرا(س) به عنوان تنها دانشگاه ویژه بانوان در ایران دارای رسالت ویژه‌ای جهت پرورش ایده‌های خلاق و کارآمد است. در سال ۱۳۸۷ دانشگاه به منظور ایجاد بستری مناسب جهت افزایش کارآفرینی زنان، تأسیس مرکز رشد واحدهای فناور را در دستور کار خود قرار داد. روند راه اندازی مرکز به شرح زیر است:

سال ۱۳۸۷ شکل گیری ایده اولیه تأسیس مرکز رشد دانشگاه
سال ۱۳۸۸ آماده سازی مقدمات و زمینه های لازم برای تأسیس مرکز
اردیبهشت ۱۳۸۹ تهیه و تدوین برنامه کاری مرکز رشد
شهریور ۱۳۸۹ تصویب موافقت‌نامه اصولی توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری
بهمن ۱۳۸۹ ابلاغ موافقت‌نامه اصولی به دانشگاه
اسفند ۱۳۸۹ تصویب اساس نامه مرکز رشد دانشگاه
فروردین ۱۳۹۰ تشکیل شورای مرکز رشد دانشگاه
فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۰ تصویب آیین نامه های داخلی و فرم‌ها و قراردادهای مرکز رشد
با گسترش فعالیت این مرکز رشد، از اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ با فعال سازی ۲۰ واحد فناور در مرحله پیش رشد و رشد محل فعالیت این مرکز به مجتمع نوآوری و فناوری دانشگاه الزهرا (کمال الدین بهزاد) منتقل شد.

مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت این مرکز شامل موارد زیر می باشد : 
فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزار

زیست فناوری و شیمی

فناوری نانو
علوم اقتصاد ، مدیریت و خدمات تخصصی 

ساخت تجهیزات

هنر و صنایع دستی، فناوری های نوین مرتبط با هنر ، کاربردهای فناوری در هنر و رشته های واسط میان هنر و مهندسی و توسعه خدمات فناوری مبتنی بر هنر از جمله در زمینه های تبلیغات ، خدمات چاپ ، دکوراسیون داخلی و هنرهای کاربردی
واحدهایی که در زمینه فناوری های نوین مرتبط با کلیه رشته های فعال در دانشگاه الزهرا (س) از جمله علوم انسانی و سایر زمینه های مرتبط با توانمندسازی زنان فعال هستند .

خدمات توسعه فناوری