مرکز رشد واحدهای فناوری لوازم و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مرکز رشد واحدهای فناوری لوازم و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران یک مرکز رشد در شهر تهران می باشد

مرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکی اولین مرکز رشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که نزدیک به ده سال سابقه درزمینه طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی را از قبل دارا بوده و از نظر فنی دارای متخصصین مجرب در زمینه های مختلف پزشکی می باشد.این مرکز در دوره ده ساله ای که حمایتهای تحقیقاتی را انجام می داده توانسته است به تربیت تعداد زیادی از فارغ التحصیلان دانشگاهی در زمینه طراحی و ساخت لوازم و تجهیزات پزشکی بپردازد که یکی از نتایج آن زایش چندین شرکت تخصصی تجهیزات پزشکی بوده است. بعلاوه این مرکز دارای تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاههای بسیار مناسب جهت ارائه خدمات تخصصی به هسته های انکوباتوری می باشد. یکی از امتیازات برتر مرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکی وجود متخصصین مجرب در حوزه لوازم و تجهیزات پزشکی می باشد که موجب شده این مرکز بعنوان کانون مشاوره در این حوزه به بخش های مختلف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنایع و معادن درآید. همچنین وجود تعداد قابل توجهی PhD فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی در گرایش – های بیومواد، بیو مکانیک و بیو الکتریک میتواند بعنوان بازوی کارشناسی و مشاوره ای فنی درخدمت هسته های انکوباتوری لوازم و تجهیزات پزشکی قرار گیرد. وجود این مرکز در بزرگترین مجتمع بیمارستانی کشور و ارتباط با متخصصین پزشک در تمام گرایشها، می تواند زمینه مشاوره کلینیکی در طراحی و ساخت اقلام مذکور را فراهم سازد. در این زمینه، انجام آزمونهای کلینیکی یکی از نقاط قوت و قابل توجه این مرکز می باشد که در هیچ مرکز دیگری در کشور چنین شرایطی مهیا نمی باشد. در شرایط فعلی این مرکز آمادگی تحت پوشش قرار دادن۲۰ واحد فنآور را دارا می باشد و طی دو سال آینده متناسب با میزان موفقیت در ارائه خدمات (تخصصی، آزمایشگاهی، اداری، پشتیبانی و …) و تقاضا برای پذیرش هسته های بیشتر، برنامه ریزی لازم جهت ایجاد فضا و تامین تجهیزات بیشتر صورت خواهدگرفت.همچنین مذاکرات مقدماتی برای تاسیس پارک فنآوری ریاست جمهوری در دست انجام است. کادر مدیریتی این مرکز منتخب از افراد متخصص و با تجربه در زمینه تحقیقات و تولید تجهیزات پزشکی بوده، که شوراهای تخصصی نیز در کنار مدیریت مرکز، هسته های متقاضی و طرحهای ارائه شده را ارزیابی و کارشناسی خواهد نمود.

لوازم و تجهيزات پزشكي