تیم‌کمپ سیستم آنلاین مدیریت پروژه و مدیریت تیم است. تیم کمپ به تیم‌ها کمک می‌کند تا با سرعت و به سادگی وظایف، گفتگوها، فایل ها و فعالیت‌های تیمی و کسب و کار خود را به صورت آنلاین مدیریت کرده و ریسک‌های پروژه و کار تیمی خود را کاهش دهند.
تیم کمپ با اتصال سرویس‌های مختلف مانند ترلو، جیرا، آسانا به پتلفرم‌های ارتباطی مانند تلگرام، اسلک، این امکان را فراهم می‌کند تا تیم های مختلف سازمان فارغ از اینکه از چه ابزاری برای مدیریت فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند، بدون نیاز به تغییر در روندهای فعلی با هم در ارتباط بوده و فعالیت‌های خود را مدیریت نمایند. همچنین تیم‌کمپ با تمرکز بر روی آموزش مهارت‌های کار تیمی و مدیریت پروژه، تیم‌ها را در جهت افزایش بهره‌وری کمک می‌نماید.

 

 

تیم کمپ، نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین و گانت چارت شمسی است.
ما به تیم‌ها کمک می کنیم تا با تمرکز بر اهداف، پروژه‌ها و فعالیت‌ها، کسب‌وکار خود را رشد و توسعه دهند.

بیمرو - مدیریت فروش بیمه عمر

بیمرو - مدیریت فروش بیمه عمر

  • اپلیکیشن مدیریت بیمه عمر
بالونت

بالونت

  • شبکه اجتماعی کاری