ایده ی اولیه از اونجایی شروع شد که ما به دنبال رفع یک مشکل واقعی بودیم و دیدیم خب خیلی ها برای فروش در شبکه های اجتماعی مشکل دارند و کارهایشان به سختی انجام می شود. این بود که به فکر راه اندازی سیستم مکسا افتادیم تا بتوانیم کنارشان باشیم.

هنوز در ابتدای راه هستیم، اما تیمی پرانگیزه و تلاشگر و جستجوگر هستیم که دوست داریم در این راه موفق بشویم.

به شدت امیدواریم هستیم.

پین تایم

پین تایم

  • بازاریابی مکان محور از طریق شبکه وای-فای
گرشا

گرشا

  • آکادمی دیجیتال مارکتینگ گرشا
مامان باف

مامان باف

  • فروش پوشاک بافتنی