دوره تحول دیجیتال

دوره تحول دیجیتال

پارک علم و فناوری  استان زنجان برگزار میکند:

دوره تحول دیجیتال

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره ۱-۳۳۷۴۵۷۵۰ داخلی ۱۱۹ تماس حاصل فرمایید

نظرات