مرکز رشد واحدهای فناوری هوافضا

مرکز رشد واحدهای فناوری هوافضا یک مرکز رشد در شهر تهران می باشد

پژوهشگاه هوافضا اهداف و سیاست‌های مهمی در تاسیس مرکز رشد تخصصی دنبال می‌نماید که در زیر به برخی از مهمترین این اهداف اشاره شده است:

 

1- با توجه به سابقه گذشته پژوهشگاه، مهمترین هدف تشکیل شرکت هایی بر اساس زیر سیستم هایی از کپسول فضایی است که اشتراک زیادی با صنایع دیگر دارد. از مزایای این کار می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

   حفظ توانمندی علمی پژوهشگاه در مواقع بحرانهای اقتصادی دولت و تغییرات فصلی سیاست گذاری
   کمک به صنایع دیگر مثل خودروسازی در اثر سرریز دانش در این حوزه
   عدم وابستگی به اقتصاد تک محصولی و تولید سرمایه و دانش
   عرضه محصول با متقاضیانی بیشتر و تغییر B-G به B-C
    ایجاد یک زیرساخت قوی چند منظوره برای اجرای بندهای سند چشم انداز
 2- شناسایی ژنهای نخبه و ایده‌های برجسته و سرمایه گذاری مرکز رشد و پژوهشگاه هوافضا در پروژه های درجه یک که در کوتاه مدت صرفه      اقتصادی دارد و موجب درآمد زایی می شود.

3- ساماندهی به ایده‌های هوافضایی مطرح شده در مراکز علمی منطقه و ارجاع شده به پژوهشگاه

4- بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی و تولید و توسعه محصولات و فرآیندهای فناوری در زمینه هوافضا و علوم وابسته

5- ایجاد زمینه کارآفرینی، حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان

6- ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمینه هوافضا و علوم وابسته

7- بسترسازی به منظور ایجاد فرصت های شغلی مناسب به منظور جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی در حوزه های فناوری هوافضا