مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز یک مرکز رشد در شهر اهواز می باشد

توليد و انتقال و ارتقاء فناوري در زمينه  صنايع نفت، گاز و پتروشيمي- كشاورزي و بيوتكولوژي- فرآورده هاي پزشكي و دارويي-شيلات و صنايع تبديلي-فولاد و صنايع وابسته- انرژي و منابع آب- فناوري اطلاعات، ارتباطات (ict)