استارتاپ گردشگری گاسترونومی ایران

استارتاپ گردشگری گاسترونومی ایران

گاسترونومي (Gastronomy) كه اكنون يكي از جاذبه­ هاي مهم گردشگري در دنیا به شمار مي­ آيد، هنر و دانش آماده سازی غذاها و نحوه ارايه آن در هر فرهنگ را تداعی می­کند. باتوجه به نقشي كه گاسترونومي در تأمين نيازهاي پايه و سلامت انسان دارد و منابع انساني ومادي كه به آن اختصاص مي يابد، اهميت اين امر در فرايند ميزباني وميهماني و صنعت  گردشگري روز افزون شده است.

نظرات