مرکز جامع رشد پارک علم و فناوری قزوین

مرکز جامع رشد پارک علم و فناوری قزوین یک مرکز رشد در شهر قزوین می باشد

مكانيك (طراحي و ساخت)- صنايع شيميايي، صنايع شوينده و بهداشتي- معدن و كاني هاي غيرفلزي- فناوري اطلاعات- علوم كشاورزي و گياهان دارويي