مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) یک مرکز رشد در شهر قزوین می باشد

این مرکز به موازات مرکز توسعه ی کارآفرینی دانشگاه در پی بهره برداری هرچه بیشتر از منابع انسانی متخصص، ماهر و خلاق بواسطه ی آموزش مهارتهای تجاری سازی و کارآفرینی، توسعه ی مشاغل دانش بنیان و در نهایت تحقق دانشگاه کارآفرین می باشد   .

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) در حال حاضر چندین واحد فناور با طرح های پژوهشی و پروژه های تحقیقاتی دانشگاهی را تحت پوشش خود داشته و در عین حال با مساعدت های ریاست دانشگاه، برنامه ی ها پیشین خود مبنی بر رایزنی و سیاستگزاری جهت ارائه ی خدمات مطلوب، معرفی شایسته ی جایگاه این مرکز در محیط علمی-تحقیقاتی دانشگاهی به عنوان مخاطب اصلی و اولیه ی خود با هدف جذب موثر واجدین شرایط و همچنین تکمیل و توسعه ی زیرساختهای مربوطه را نیز در دستور کار دارد   . 

اهداف و وظایف:
 بسترسازی جهت تجاری سازی پژوهش های علمی تحقیقاتی

ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از دستاوردهای پژوهشگران جوان

کمک به رونق اقتصاد محلی و دانش محور

ایجاد فضای لازم جهت رشد و توسعه واحدهای کوچک و متوسط دانش مدار و فناور

در اختیار نهادن فضا، امکانات و تسهیلات مالی مورد نیاز واحدها جهت تجارى کردن دستاوردهاى تحقیقاتى و فن‏‎آورانه

حمایتهای مالی و معنوی از واحدهای مستقر در مرکز رشد

ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای مورد نیاز واحدها در راستای تجاری سازی ایده‌های نو

ارزیابی و نظارت بر فعالیت‌های واحدهای فناوری در راستای تحقق ایده محوری شان

بازاریابی و فروش محصولات فناورانه

ایجاد محیطی پویا و هم افزا برای ارائه خدمات مختلف جهت رشد علمی و تجاری واحدهای فناور مستقر در مرکز

فراهم آوردن حمایت‌های قانونی مورد نیاز واحدهای مستقر جهت تسهیل طی فرآیند تجاری سازی

خدمات قابل ارائه:

خدمات آزمایشگاهی

خدمات انفورماتیک: کامپیوتر، اینترنت پر سرعت و سایر امکانات سخت افزاری و نرم افزاری

خدمات پروژه یابی و کنترل پروژه: معرفی زمینه های کاری به موسسات، ایجاد زمینه مناسب جهت جذب دستگاه های تولیدی و اجرایی، نظارت بر طرح ها و ارائه خدمات در زمینه کنترل پروژه

خدمات مشاوره مدیریتی و مهندسی

خدمات اداری: اسکان، تجهیزات اداری، سالن کنفرانس، اتاق جلسات، تایپ و تکثیر، کارپردازی، کتابخانه، حمل و نقل

حمایت های لازم جهت ثبت اختراع، شرکت در مسابقات و جشنواره ها، معرفی جهت اخذ تاییدیه علمی 

خدمات آموزشی

آموزش های عمومی: شامل دوره هایی که مورد استفاده عمومی شرکت های مستقر در مرکز رشد بوده و بصورت دوره های کوتاه مدت، سمینارها و کارگاه های آموزشی

آموزش های تخصصی: که با توجه به نیاز تخصصی موسسات و بنا به درخواست آنان برگزار می گردد . 

روابط عمومی و بازاریابی

نظیر همکاری با شرکت در جهت چاپ بروشور و کاتالوگ، حضور در نمایشگاه های تخصصی، اطلاع رسانی، درج اخبار شرکت ها در خبرنامه، کمک به شرکت ها در جهت بازاریابی و عقد قرارداد با حامیان بخش خصوصی . 

تسهیلات مالی و اعتباری

تخصیص اعتبارات خدماتی اولیه جهت آغاز به کار تیم پژوهشی

تخصیص اعتبارات حمایتی مصوب دوره های رشد و پیش رشد

معرفی به سایر نهادهای مرتبط جهت اخذ تسهیلات

فعالیت و رایزنی جهت جذب اعتبارات حمایتی سایر بخشها در زمینه فعالیتهای واحد و عقد قرارداد