مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و صنایع تبدیلی محصولات گرمسیری شهرستان سرپل ذهاب

مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و صنایع تبدیلی محصولات گرمسیری شهرستان سرپل ذهاب یک مرکز رشد در شهر سر پل ذهاب می باشد

مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و صنایع تبدیلی(محصولات گرمسیری) سرپل زهاب در سال ۱۳۸۹ با حضور مسئولین استانی و محلی افتتاح گردید و در تاریخ ۱۳۹۱.۰۸.۰۷ مجوز اصولی فعالیت خود را از کارگروه تخصصی ارزیابی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت نمود. این مرکز به سه شهرستان سرپل زهاب، قصر شیرین و گیلان غرب ارائه خدمات میدهد، محل استقرار مرکز در سال های نخست فعالیت خود در مرکز خدمات کشاورزی دهستان حومه بوده و با پیگیری و همکاری مسئولین شهرستانی و مدیران سازمان جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری از ابتدای سال ۱۳۹۵ مرکز  رشد در موقعیت مکانی بسیار مناسب و در مجتمع اداری شهرستان سرپل ذهاب مستقر گردید.

اين مرکز مشابه مراکز رشد کشور به حمايت از مشاغل دانش بنيان خواهد پرداخت با اين تفاوت که تمرکز کاري مجموعه در حوزه علوم کشاورزی و صنایع تبدیلی در مناطق گرمسیری استان خواهد بود. این مرکز بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در پارک علم و فناوری در استان کرمانشاه برای بخش کشاورزی به فعالیت های کشاورزی و صنایع تبدیلی محصولات گرمسیری و نیمه گرمسیری در نظر گرفته شده است.

رسالت مرکز

ایجادساز و کارهای مناسب برای توسعه موسسات دانایی محور در راستای برقراری ارتباط و انسجام بین تحقیق، فناوری و صنعت و کشاورزی، جهت نیل به اهداف و  همسویی با روند توسعه اقتصادی دانش بنیان میباشد.