مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گلستان

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گلستان یک مرکز رشد در شهر آق قلا می باشد

دفتر ارتباط با  جامعه دانشگاه گلستان از اواخر سال 1390 با هدف تقویت و توسعه روابط دانشگاه با جامعه و صنايع، دستگاه هاي اجرايي و نیز تمامی حوزه های مرتبط با علوم پايه، کشاورزی، مهندسي و علوم انساني فعالیت خود را در حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آغاز نموده است. ارتباط موثر و دوجانبه بين دانشگاه و جامعه سبب می شود که پژوهشگران به حل مشکلات و چالش های پژوهشی، صنعتی و تحقيقاتی کشور کمک کرده و راه را برای پيشرفت سريع و موثر دانشگاه در مسير برنامه جامع علمی و فناوری کشور هموار نمايند.

فعالیت هایی  ذیل در  دستور کار دفتر  قرار دارد:

پيگيری جهت عقد تفاهم نامه همکاری  علمی و پژوهشی با سازمانها و مراکز صنعتی و دریافت اولویت های پژوهشی مورد نظر آنها
اعلام اولويت های صنايع و سازمان ها به پژوهشگران دانشگاه
ارتباط با اساتید دانشگاه در راستای اخذ پیشنهاد طرحها و پروژه های کاربردی پژوهشی  و ارائه پروپزالهای جمع آوری شده به صنایع و انجام مکاتبات مربوطه
معرفی دانشجويان رشته های مختلف جهت گذراندن دوره کارآموزی به صنايع و سازمان های مختلف
بازديد از مراکز صنعتی و سازمان های مختلف به منظور ارتقاء سطح علمی دانشجويان و همچنين آشنايی صنايع با توانمندی های دانشگاه
دعوت از مديران و متخصصان صنايع و سازمان ها در نشست های تخصصی با گروه های مختلف آموزشی دانشگاه جهت توسعه و بهبود روابط و رفع مشکلات موجود در زمينه ارتباط با جامعه