مرکز رشد واحدهای فناور رودبار

مرکز رشد واحدهای فناور رودبار یک مرکز رشد در شهر رودبار می باشد

مرکز رشد اقماری واحدهای فناور رودبار با اخذ مجوز موافقت اصولی از معاونت فناوري وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري بعنوان مرکز اقماري در مورخ ۸۶/۱۱/۱۸ شروع به کار نمود.با توجه به قابليتهاي منطقه فعاليت در حوزه منابع معدني، صنايع تكميلي و جانبي مرتبط با زيتون و ... به عنوان محورهاي اولويت دار براي اين مركز در نظر گرفته شده است.