مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری همدان

مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری همدان یک مرکز رشد در شهر همدان می باشد

مکانیک و طراحی صنعتی، برق و الکترونیک، فناوری اطلاعات، کشاورزی و صنایع غذایی، شیمی و مواد ومصالح نو و عمران، پزشکی و سلامت