پلتفرم اختصاصی ویدیو به همراه امکانات ویژه برای ویدیو مارکتینگ .با پلتفرم ودو میشود بهترین درآمدزایی و بهترین جذب مشتری را از ویدیو های خود داشته باشید

فیلم‌تبدیل

فیلم‌تبدیل

  • خدمات صوتی و تصویری
آکا

آکا

  • ارائه خدمات اداری در تهران
روستاTv

روستاTv

  • اولین تلویزیون اینترنتی روستایی کشور