“علمگراف” با ارائه مدل‌های یکپارچه سازی ارتباطات، منحصر به ساختار ارتباطی هر مجموعه، همه‌ی شیوه‌های ارتباطی و پیام‌های آن را با دقت به یکدیگر پیوند داده تا صدایی رسا و واحد با اثرگذاری بیشتر از یک مجموعه به بیرون ارسال شود.
از جمله مهم‌ترین اقدامات ما، ترسیم نقشه سرزمین پادشاهی برند شما با تار و پودی از جنس کلمات است.
تولید حرفه‌ای محتوا در مدیوم‌های مختلف، با بکارگیری جمعی از متخصصین این حوزه و کارشناسان دیجیتال مارکتینگ، یکی از محورهای اصلی خدمات علمگراف برای مخاطبان محسوب می‌شود.

فنولوژی

فنولوژی

  • فنولوژی رسانه تخصصی هوش مصنوعی و اینترنت اشیا
برترین ها

برترین ها

  • پورتال خبر ی سبک زندگی
لحظه نگار

لحظه نگار

  • سرویس پخش زنده اینترنتی