دوره جامع کارآفرینی در رویداد پستیکا

دوره جامع کارآفرینی در رویداد پستیکا

دوره جامع کارآفرینی در رویداد پستیکا
شروع:
یک‌شنبه ۸ اردیبهشت ۹۸ ۰۹:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۸ ۱۶:۰۰

نظرات