هدف ما در نمادتورز احیای خرده‌فرهنگ‌های در معرض فراموشی است که بیشتر در روستاهای ایران هستند.
در گام اول از عشایر شروع کرده‌ایم و در این مورد تور کوچ همراه با عشایر بختیاری برگزار می‌کنیم. سعی مابر اینست که گردشگری معیشتِ مکمل زندگی عشایری باشد و نه معیشتِ جایگزین! علاوه بر این نکته، تلاش می‌کنیم که سایر اصول مرتبط با توسعه پایدار و اصول انسان‌شناسانه و جامعه‌شناسانه مربوط را هم در رفتار گردشگرها و هم در تعامل با جامعه محلی رعایت کنیم.

کی کوجا

کی کوجا

  • گردشگری
۱۱۲۵

۱۱۲۵

  • سایت مشاوره، آموزش و پژوهش گردشگری
بوکینگ ویلا

بوکینگ ویلا

  • سامانه اجاره روزانه و رزرو آنلاین ویلا و اقامتگاه های شخصی