هدف ما در نمادتورز احیای خرده‌فرهنگ‌های در معرض فراموشی است که بیشتر در روستاهای ایران هستند.
در گام اول از عشایر شروع کرده‌ایم و در این مورد تور کوچ همراه با عشایر بختیاری برگزار می‌کنیم. سعی مابر اینست که گردشگری معیشتِ مکمل زندگی عشایری باشد و نه معیشتِ جایگزین! علاوه بر این نکته، تلاش می‌کنیم که سایر اصول مرتبط با توسعه پایدار و اصول انسان‌شناسانه و جامعه‌شناسانه مربوط را هم در رفتار گردشگرها و هم در تعامل با جامعه محلی رعایت کنیم.

جاده‌ خاکی

جاده‌ خاکی

  • جاده خاکی سامانه ارائه‌ی تجربه‌ها و فعالیتهای هیجان‌‌انگیز گردشگری می‌باشد. پل ارتباطی میان گردشگران و ...
سفرنما

سفرنما

  • سفرنما یک استارتاپ در شهر اصفهان می باشد
بزنیم بیرون

بزنیم بیرون

  • سامانه برنامه ریز گردشگری، تفریح و اوقات فراغت