هدف ما در نمادتورز احیای خرده‌فرهنگ‌های در معرض فراموشی است که بیشتر در روستاهای ایران هستند.
در گام اول از عشایر شروع کرده‌ایم و در این مورد تور کوچ همراه با عشایر بختیاری برگزار می‌کنیم. سعی مابر اینست که گردشگری معیشتِ مکمل زندگی عشایری باشد و نه معیشتِ جایگزین! علاوه بر این نکته، تلاش می‌کنیم که سایر اصول مرتبط با توسعه پایدار و اصول انسان‌شناسانه و جامعه‌شناسانه مربوط را هم در رفتار گردشگرها و هم در تعامل با جامعه محلی رعایت کنیم.

تپ پرشیا

تپ پرشیا

  • پلترم سرویس دهی به گردشگران خارجی
لیدوما تریپ

لیدوما تریپ

  • پلتفرم یکپارچه رزرواسیون اقامتگاه های مردمی و بومگردی
دور نیست

دور نیست

  • تصورکن اینجایی؛ ایران با همه زیبایی هایش از شما دور نیست.