سایت جامع "IREX2WORLD" با طراحی منحصر بفرد نسبت به سایر سایتهای B2B ، به معرفی کالاها و خدمات زنجیره صادرات ایران به دنیا با تفکیک بازارهای هدف می پردازد. هدف از این مدل طراحی در ابتدا دسترسی آسان تر بازدیدکنندگان خارجی در شناسایی شرکتهایی است که دارای استانداردهای مورد نیاز کشور آنها می باشند و از طرفی دیگر نیز امکانی را فراهم می کند که از انباشته شدن شرکتها در یک صفحه جلوگیری شود و تمامی شرکتها پس از تقسیم بندی در صفحه مربوط به منطقه هدف خود مشاهده و مورد بررسی قررارگیرند . امیدواریم این طراحی همراه با سعی و تلاش تیم اجرایی پروژه ، مورد رضایت شرکتها و بازدیدکنندگان آنها در سراسر جهان قرار گیرد.

رتیبا

رتیبا

  • سامانه تحلیل آنلاین کسب و کارها