ما معتقدیم هر کسب و کاری حرفی برای گفتن به مخاطبان خود دارد. ما ثابت کرده ایم برای پیشرفت در فاکتورهای مهم تبلیغاتی، کسب و کار ها باید با مشتریان خود صحبت و تعامل کنند.

مخاطبان امروزه به شخصیت کسب و کارها و برندها اهمیت میدهند و تعامل با برندها برایشان جذاب است.

باکس فعالیت خود را به صورت متمرکز در زمینه تبلیغات تعاملی آغاز کرده و برای جذابیت هر چه بیشتر تبلیغات تلاش میکند.

مگنت

مگنت

  • شبکه تبلیغاتی آنلاین
۱۲۰کلیک

۱۲۰کلیک

  • ۱۲۰کلیک یک استارتاپ در شهر تهران می باشد
شبکه خدمات‌دهندگان کشاورزی

شبکه خدمات‌دهندگان کشاورزی

  • بستر معرفی مجموعه ای از افراد و شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات مرتبط با حوزه کشاورزی در ...