تالارنامه یک پلتفرم آنلاین برنامه ریزی مراسم ازدواج است که در آن زوجین میتوانند با توجه به بودجه، زمان، مکان . کیفیت مورد نظر خود به خدمات دهندگان مناسب دسترسی داشته و اقدان به برنامه ریزی مراسم خود کنند. تالارنامه با چشم انداز ارائه برنامه ریزی دقیق متناسب با بودجه هر زوج به دنبال خاطره انگیز کردن مراسم عروسی در بستر IT است