استارتاپی که توسط تعدادی از دانشجویان با انگیزه با ایده‌های جهانی شکل گرفته است. در دوران تعداد زیادی آهنگ‌های انگلیسی متناسب با چارچوب فرهنگی و قوانین کشور ایران، وجود دارد که 
تعداد آن‌ها در حال تکمیل می باشدنکته ای که باعث منحصر به فرد شدن دوران با بقیه برنامه‌های مشابه می شود، نمایش همزمان متن شعر و ترجمه با صدای خواننده است. برای اولین بار در ایران متن آهنگ‌های ایرانی را به انگلیسی برگرداندیم و بسیار زیاد توانست محبوبیت در بین کشورهای دیگر بدست بیاورد و همچنین در بین دانشجوهای خارجی که در ایران درس می خوانند مورد توجه قرار گرفت. دوران در تیرماه سال 94 به طور رسمی منتشر شد و توانست در ماه اول به تعداد 60 هزار نصب برسد و به شدت مورد استقبال مردم قرار بگیرد.

اپلیکیشن یادگیری زبان هلو

اپلیکیشن یادگیری زبان هلو

  • اپلیکیشن یادگیری زبان هلو یک استارتاپ در شهر تهران می باشد
تیلماج

تیلماج

  • جنبش فقط از زبان آغاز می شود.
زبان تیپس

زبان تیپس

  • آموزش آنلاین نکات کلیدی زبان انگلیسی