بیدک یک راهکار کلی برای فروش در اینترنت است. مجموعه‌ای از ابزارها، کانال‌های فروش و راهکارهای حمل و پرداخت که در اختیار فروشگاه قرار می‌گیرند. بستری ابری که قابلیت ساخت و مدیریت فروشگاه اینترنتی بدون دانش فنی را برای افرادی که محصولی برای فروش دارند فراهم می‌کند و آن‌ها می‌توانند هم‌زمان محصول خود را در کانال‌های مختلف فروخته و از طریق بیدک مدیریت کنند.

صادق سرابی

صادق سرابی

  • بنیان گذار
اشکان عیوق

اشکان عیوق

  • بنیان گذار
لاک پست

لاک پست

  • لاک پست یک استارتاپ در شهر تهران می باشد
کافه تونز

کافه تونز

  • کنترل موسیقی در اطراف شما
سورین

سورین

  • ئهی سرویس های رایانش ابری