اولین رویداد استارت آپ در حوزه آسیب های اجتماعی

اولین رویداد استارت آپ در حوزه آسیب های اجتماعی

این جشنواره با هدف بکارگیری از فرصت های کسب و کار در راستای کاهش و پیشگیری در حوزه مسائل و آسیب های اجتماعی طلاق و خشونت خانوادگی، حاشیه نشینی و کودکان کار، آسیب ها و راهکارهای فضای مجازی، بلایای طبیعی و آسیب های اجتماعی با رویکرد کسب و کار اجتماعی و دانش بنیان ارائه خواهد شد. تیم های مختلف ایده های ارسال شده به جشنواره را در رویدادهای یک روزه رقابت کرده، جوایز ارزنده و فرصت های ورود به مرکز نوآوری دانشگاه پیام نور استان مازندران- مرکز ساری برای تیم های برتر فراهم خواهد شد.

بازه ثبت نام از تاریخ 1398/02/10 الی 1398/05/05

نظرات