تابرس با هدف اشتراک گذاری کتاب های ارزشمندی که به صورت بی استفاده در قفسه کتابخانه منزل همه ما وجود دارد فعالیت می کند.تلاش ما این است که زمینه ای مناسب برای دانش آموزان، دانشجویان و کلیه علاقه مندان به کتاب و مطالعه فراهم آوریم تا به آسانی و ارزانتر کتابهایشان را تهیه کنند و کتابهای مازاد خود را در اختیار دیگران قرار دهند.به این صورت کتاب ها در چرخه تبادل قرار می گیرند و کتابخوان ها می توانند علاوه بر اشتراک گذاری کتاب هایی که مطالعه کرده اند تجربیات خود از مطالعه را نیز با سایرین به اشتراک بگذارند و همچنین به کتاب های جدیدی نیز دست یابند .