ارائه خدمات مشاوره و روانشناسی یکی از رسالت‌های مراکز علمی و دانشگاهی است. در این میان مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی با نیروی انسانی متخصص و متبحر در حال ارائه خدمات سلامت روان به متقاضیان است.
با گسترش تکنولوژی‌ها و فناوری‌های نوظهور،‌ ارائه خدمات در حوزه‌های مختلف رنگ و بوی متفاوتی را به خود دیده است. این امر به خوبی در ارائه خدمات مختلف همچون مالی،‌ ادرای و آموزشی ... قابل مشاهده است. در این راستا امروزه خدمات سلامت نیز در بستر تکنولوژی‌های نوین ارائه می‌شود. سلامت الکترونیک، ارائه خدمات سلامت در بستر تکنولوژی با حذف محدودیت زمانی و مکانی است. در این میان خدمات سلامت روان نیز مورد توجه است. از این رو خدمات مشاوره و روان درمانی در بستر وب و یا اپلیکیشن موبایل رخ می‌دهد.
مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی،‌ به عنوان یکی از دانشگاه‌های پیش‌رو در ارائه خدمات سلامت روان نیز استفاده از پتانسیل تکنولوژی‌های نوین را مورد توجه قرار داده است. بدین منظور مطالعات مقدماتی و امکان سنجی راه‌اندازی سامانه ارائه خدمات سلامت روان الکترونیکی مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی از سال 1395 کلید خورد. بدین منظور جمعی از اساتید دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی با مشارکت شرکت پویشگران نیک دانشگر (پند) سامانه و برنامه کاربردی هما را در سال 1397 راه اندازی کردند.
امید است بستر فراهم شده ارائه خدمات را به سهولت در اختیار متقاضیان مشاوره و روان درمانی قرار دهد. در مسیر بهبود ارائه خدمات با ما همراه باشید.
با هما، مشاور همواره در کنار شماست.

مشاورباشی

مشاورباشی

  • نوبت دهی آنلاین، خدمات مشاوره
سیمیاروم

سیمیاروم

  • سیمیاروم یک استارتاپ در شهر تهران می باشد
کلاسند

کلاسند

  • سامانه انتخاب مشاور تحصیلی به صورت ۲۴