هایو ابر یک سرور مجازی ابری برپایه لینوکس کانتینر است. کانتینرها یک محیط مجازی تحت سیستم عامل میزبان هستند که می‌توانند از کرنل سرور میزبان برای مجازی سازی خود استفاده کنند.

بنابراین منابع کانتینر بصورت لایو از سرور اصلی تغذیه می‌شود و چیزی به نام منابع مجازی وجود ندارد.

با توجه به آنچه گفته شد شما بصورت آنلاین و بدون ریبوت سرور، منابع آن را توسعه و ارتقاء دهید.