استارتاپ نبض در سال ۱۳۹۵ پایه گذاری شد. فعالیت ابتدایی نبض در زمینه ساخت تجهیزات توان‌بخشی بود اما در مرداد ماه سال ۹۶ به دلیل شناخت بهتر از بازار و ارتقای اهداف، مسیر خود را به مسیر فعلی تغییر داد. در حال حاضر، نبض در زمینه طراحی و ساخت ابزارها و گجت های هوشمند حوزه سلامت فعال است و هدف و رسالت اصلی آن، کمک به پرشکان و مردم در راستای ارتقای سطح سلامت و گسترش سطح خدمات پزشکی و دسترسی آسان تر به این خدمات است.

مفید طب

مفید طب

  • مفید طب یک استارتاپ در شهر مشهد می باشد
فیتنس کار

فیتنس کار

  • اپلیکیشن آموزش بدنسازی و تناسب اندام
مانکن

مانکن

  • مدیریت علمی تناسب اندام و تغذیه