لست سکند در سال 89 با هدف ارائه خدمات متفاوت و با کیفیت به شما عزیزان در صنعت گردشگری تاسیس شده است. 
سیاست اصلی سایت، ارائه اطلاعات کامل و صحیح و بدون جهت گیری و جانب داری و بدون واسطه میباشد. همچنین اشتراک گذاری تجارب مسافران در بخشهای مختلف از ویژگیهای بارز و خاص سایت محسوب میشود و با استقبال بسیار زیاد کاربران نیز مواجه شده است.

زیتونت

زیتونت

  • گردشگری و صنایع دستی
آوایار

آوایار

  • راهنمای گردشگری صوتی
مِدگردی

مِدگردی

  • ارائه دهنده خدمات پزشکی و گردشگری در ایران