گروه چشم انداز نو به عنوان یکی از زیر مجموعه های هلدینگ مهرریناس شروع به فعالیت کرده است تا سازمان ها و شرکت ها را در ارتقا زیرساخت همراهی کند.

با توجه به رشد روزافزون فناوری نیاز سازمان‌ها جهت مهاجرت به فناوری‌های نو بیش‌ از پیش در هر سازمان و شرکتی حس می‌شود. در دنیای امروز سازمان‌هایی که از فناوری‌های روز استفاده نمی‌کنند جایی برای رقابت با سازمان‌هایی که از تکنولوژی‌های روز استفاده می‌کنند ندارند. این یک حقیقت است! این نیاز هوا گونه به فناوری اطلاعات بسیاری از سازمان ها را به پیاده سازی زیرساخت های جدید ترغیب کرده است. اما سرویس های جدید در حال تغییرات بسیاری است. چشم انداز نو با هدف گسترش استفاده از سرویس های جدید در زیرساخت سازمان ها توسط جمعی از دوستان و متخصصان فعال در حوزه شبکه بوجود آمد. تا سازمان ها را در پیاده سازی زیرساخت های جدید همراهی کند.

بیونا

بیونا

  • رزرواسیون خدمات آرایشگاهی
یسرا

یسرا

  • خدمات حقوقی تخصصی کسب و کار های اینترنتی
زوپیر

زوپیر

  • تعمییرات آنلاین کامپیوتر