کوییکی دقیقا" همانند یک دستگاه حضور و غیاب اما با قابلیت های بیشتر و بدون نیاز به هرگونه سخت افزار جانبی میباشد ، هزینه های کوییکی قابل مقایسه با دستگاه حضور و غیاب نیست و با قابلیت تعریف ایستگاه های کاری این قابلیت را ایجاد میکند که شما بتوانید چند دستگاه حضور و غیاب در محل کار ، ماموریت ها و ... داشته باشید . کوییکی علاوه بر تحت پوشش قراردادن کلیه امکانات دستگاه های فیزیکی یک راهکار سریع در زمینه حضوروغیاب می‌باشد . با کوییکی میتوانید در چند ثانیه پلتفرم حضورغیاب خود را ایجاد کنید و با استفاده از پنل تحت وب آن از هر نقطه ای کسب و کار خود را کنترل کنید .

ناملیک

ناملیک

  • روایت محتوای صوتی
بپرس

بپرس

  • پرسش و پاسخ آنلاین
ایندوریا

ایندوریا

  • موقعیت‌یابی و جهت‌یابی داخل ساختمان