هوشمندانه پس‌انداز کنید

فیلتریکال

فیلتریکال

  • در این استارتاپ باستفاده از الگوریتمی که حاصل ۲ سال بررسی و آزمون خطاست معاملات ...
آسان دریافت

آسان دریافت

  • آسان دریافت یک استارتاپ در شهر آستارا می باشد
مای مانی

مای مانی

  • مای مانی یک بستر مالی است که سرویس‌های مالی متفاوت و نوآورانه ای را به ...