تقویم جامع ورزشکار با امکان درج فعالیت های روزانه شامل:
تمرینات ورزشی
تغذیه
سایز بدن
تصاویر روزانه
یادداشت
ارائه گزارشات آماری کاربر بر اساس میزان قدم و مسافت طی شده، کالری دریافت شده و تغییرات وزن

دکتربادی

دکتربادی

  • سلامت و تناسب اندام
مانکن

مانکن

  • مدیریت علمی تناسب اندام و تغذیه
داروچی

داروچی

  • اپلیکیشن جامع دارویی