اپلیکیشن شمیم سلامتی

حوروس فیت

حوروس فیت

  • حوروس فیت یک استارتاپ در شهر اصفهان می باشد
اسمارت مدیکو

اسمارت مدیکو

  • اپلیکیشنی است برای انجام مراقبت های روزانه ای که یک فرد مبتلا به دیابت
شفاجو

شفاجو

  • سلامت الکترونیک