اشتراک سرویس برای آرشیو الکترونیکی اسناد برای اشخاص یا شرکت هایی که توان خرید سرور و لایسنس نرم افزاری ندارند.