مجموعه ی دانش بنیانِ "رومیرو" متشکل از افراد متخصصی می باشد که به صنعت "ارگانیک" و "دایرکت سلینگ" شناختِ کافی و تجربه ای چندین ساله دارد

کار تیمی را خوب می‌شناسیم و برای داشتن بهترین تیم، دانش خود را در سطح بین الملل بر پایه اصول شش گانه رشد، مشتری محوری، شفافیت، احترام، گسترش دانش، توجه و تعهد به مسئولیت‌های اجتماعی گسترش دادیم 

 عطرومیکاپ

عطرومیکاپ

  • فروشگاه اینترنتی عطرومیکاپ