بادسان یک اپلیکیشن تاکسی اینترنتی است که در شهرهای ایران، خدمات حمل و نقل مسافر را ارائه می دهد. 

کارپینو

کارپینو

  • تاکسی اینترنتی
هیترو

هیترو

  • نسل جدید تاکسی
قونقا

قونقا

  • نرم افزار سفارش آنلاین تاکسی