استفاده از سیستم های عملیاتی نسل قدیمی که برای انجام فرآیندهای متفاوت در بخش های مختلف آژانس های مسافرتی و گردشگری طراحی شده اند به مرور زمان به دلیل ماهیت پراکندگی و جزیره ای خود آسیب ها و هزینه های بسیاری را به ساختار آژانس ها تحمیل می کنندما این پیچیدگی ها و چالش های موجود برای ارائه دهندگان خدمات در صنعت گردشگری را درک کردیم و همین موضوع باعث شد تا راهکاری به روز و پیشرفته را تحت عنوان سیستم جامع و یکپارچه مدیریت آژانس های مسافرتی و گردشگری نماگشت را ارائه کنیم / یا و همین موضوع باعث شد تا بارقه ای از خلق یک راهکار نرم افزاری به روز و پیشرفته تحت عنوان سیستم جامع و یکپارچه مدیریت آژانس های مسافرتی و گردشگری نماگشت در ذهن ما روشن شود

گاندو

گاندو

  • ارائه دهنده تور های مسافرتی طبیعت گردی
ونو

ونو

  • ونو یک واسط بین برگزار کنندگان تورهای مسافرتی و گردشگران است.
گردگرد

گردگرد

  • مقصد بعدی شما کجاست ؟