ایجد شبکه حمل خرده بار به سراسر کشور

نوبار

نوبار

  • نوبار، اولین اپلیکیشن اسباب کشی
کرایه چی

کرایه چی

  • پیش از حرکت مبدا و مقصد خود را ثبت کنید و ارزان‌ترین یا فعال‌ترین تاکسی ...
سکان

سکان

  • تصمیم‌های ارزشمند داده محور برای ناوگان