دکتر کلابز (Drclubs) بعنوان یک مرکز ارائه دهنده خدمات باشگاه مشتریان اعم از زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری، مشاوره می باشد، دکتر کلابز سعی بر آن دارد تا با نقد و بررسی نمونه های موفق از باشگاههای مشتریان در کسب و کارهای موفق دنیا، الگوهای موفق را جهت توسعه هر چه بیشتر خدمات باشگاه مشتریان به کسب و کارهای علاقمند به راه اندازی باشگاه مشتریان منتقل نماید.