وی سرویس ارتباطی ارزشمند بین سرویس دهندگان و سرویس گیرندگان برقرار می کند که هر دو گروه پس از خدمات لبخند بر لبانشان باشد. سال ها پیش فعالیت خود را با نام صنفی سرماساز در صنعت لوازم خانگی و صنایع برودتی با اتکا به خداوند منان و پشتوانه ای از پرسنل توانا آغاز نمودیم و طی 40 فعالیت و کسب تجربه ؛ با قراردادن اصل مشتری مداری در سرلوحه ؛ توانستیم اندیشه های نوین خود را با مهارت حاصل از علم و تجربه بر همگان معرفی نماییم. اکنون با مجموعه ای از ایده ها و اهداف توسعه در مسیر اشتغال زایی و تغییر سبک زندگی شرکت سهامی خاص آرشام چاوش هونام (به شماره ثبت 502128) را بنا نهاده ایم . ما در شرکت آرشام چاوش هونام معتقد هستیم که این مشتریان ما هستند که خطی مشی و راهبرد استراتژیک سازمانی ما را مشخص می کنند و صدای مشتری همیشه برای ما راه گشا خواهد بود .

چارچرخ

چارچرخ

  • سامانه مدیریت خدمات امداد خودرو
یسرا

یسرا

  • خدمات حقوقی تخصصی کسب و کار های اینترنتی
کاپرو

کاپرو

  • مجموعه خدمات رسانی تخصصی ساختمان و منزل