با کمک ویزیت مجازی می توانید علائم خود را وارد نمایید و با استفاده از هوش مصنوعی بیماری احتمالی خودتان را شناسایی کنید. توجه کنید که ویزیت مجازی جایگزین پزشک نیست و در صورت حاد بودن شرایط حتما به پزشک مراجعه نمایید.

وی کلینیک

وی کلینیک

  • از دکتر خودت، اینترنتی نوبت بگیر!
لایف اند می

لایف اند می

  • شما منحصر به فرد هستید، روند سلامت شما نیز باید منحصر به فرد باشد
ویزیتم

ویزیتم

  • نوبت دهی آنلاین تمامی دکترهای کشور