داروکو سامانه هوشمند تحویل اقلام دارویی آرایشی بهداشتی است. داروکو صرفا یک سرویس حمل و نقل سفارش های دارویی بهداشتی از داروخانه ها به سمت کاربران می باشد و یک پلتفرم بین کاربران و داروخانه ها است. بدین معنی که داروکو داروخانه ای در سطح کشور ندارد بلکه سفارشات مردم را دریافت میکند و برای داروخانه های طرف قرارداد خود میفرستد، پس از دریافت پاسخ از یکی از داروخانه ها، داروخانه سفارش مورد نظر را در پک های مخصوص داروکو قرار داده و برای آن فاکتور صادر می کند (قیمت سفارش دقیقا همان قیمتی است که خود کاربر از داروخانه تهیه می کند) و آن را با مهر داروخانه مهر می کند و در نهایت به پیک داروکو تحویل می دهد و پیک داروکو سفارش را به دست کاربر می رساند. در صورتی که سفارش مورد نظر از نوع دارویی باشد، حتما نسخه پزشک لازم است و داروکو فقط به کاربران عزیزی که نسخه پزشک را داشته باشند خدمت ارائه می دهد و فروش دارو های بدون نسخه (OTC) را انجام نمی دهد. در این حالت پیک ما ابتدا نسخه پزشک یا دفترچه بیمه کاربر را از درب منزل کاربر تحویل گرفته و برای داروخانه میبرد و ادامه فرایند همانند قبل می باشد: داروخانه سفارش دارویی مورد نظر را در پک های مخصوص داروکو قرار داده و برای آن فاکتور صادر می کند و آن را با مهر داروخانه مهر می کند و در نهایت به پیک داروکو تحویل می دهد و پیک داروکو سفارش را به دست کاربر می رساند.

مانکن

مانکن

  • مدیریت علمی تناسب اندام و تغذیه
درمانه

درمانه

  • درمانه یک استارتاپ در شهر تهران می باشد
فیتنس کار

فیتنس کار

  • اپلیکیشن آموزش بدنسازی و تناسب اندام