هدف ما ارایه اسکوتر برقی اشتراکی برای سفر های درون شهری زیر 6 کیلومتر می باشد .